Tisk

17.listopadu se konalo zasedání rady KL

V sobotu 17.listopadu 2007 se konalo zasedání rady Krušnohorské ligy v Horních Beřkovicích, jednoho z nových kandidátů na pořádání soutěže KL 2008. Zasedání se zúčastnilo 10 zástupců zájemců o pořadatelství v roce 2008, omluvily se pouze Křešice, které předaly potřebné materiály zástupci. Z avizovaných zájemců nepřijely jen Měrunice, které se tak o pořadatelství nemohly ucházet.

     Prvním bodem zasedání bylo zhodnocení uplynulé sezony 2007. Jednomyslně byla vyzdvižena vyšší účast družstev, větší vyrovnanost a lepší časy. Nedostatky se projevily hlavně v měření délky hadic, neúčasti hlavních rozhodčích a přerozdělování cen na některých závodech. Také se poukázalo na to, že v mnoha případech na značkách a čáře stříkání radili soutěžícím diváci, což se některým družstvům nelíbilo.      Dalším bodem bylo hospodaření KL. Po delší době KL hospodařila s větším ziskem, což dává do dalších ročníků prostor ke zvýšení úrovně celé ligy. Nehledě k tomu, že i na příští rok přislíbilo podporu Hasičské obchodní centrum Teplice.      Třetím bodem byla volba pořadatelů KL 2008 a termíny KL 2008. K pořada­telství v příštím roce se přihlásili 3 noví zájemci – Vraňany, Horní Beřkovice a Křešice. Naproti tomu, kvůli své neúčasti, vypadly z termínové listiny Měrunice. Pro rok 2008 byl schválen počet závodů 11. Do termínového kalendáře se tak dostali všichni zájemci, včetně nováčků. Těšit se můžeme opět na víkendovou soutěž s možností nočních útoků či běhů na 100 m překážek ve Vraňanech a Horních Beřkovicích. Termínový kalendář KL 2008

Místo

Datum

Začátek

Terče

Poznámka

Hrobce

so 3.5.2008
11:00

N

 

Štrbice
so 17.5.2008
13:00

S

 

Lhenice
so 7.6.2008
13:00

N

 

Klášterec n.O.
so 21.6.2008
10:00

N

 

Bříza
so 5.7.2008
11:00

N

 

Vraňany
so 26.7.2008
10:00

S

 

Horní Beřkovice
ne 27.7.2008
10:00

S

 

Chrášťany
so 23.8. / ne 24.8.2008
11:00 / 10:00

S

termín bude upřesněn

Duchcov
so 6.9.2008
10:00

N

 

Křešice
ne 7.9.2008
11:00

S

 

Světec
so 13.9. / 20.9.2008
11:00

S

termín bude upřesněn

     Dalším bodem byly poznámky k pravidlům. A sice bylo upřesněno, že savec musí být našroubován do ukončení požárního útoku, jinak se jedná o neplatný pokus. Toto pravidlo bude kontrolováno rozhodčím základny. Dále se bude přísněji dbát pravidla našroubovaného koše před dotykem s vodní hladinou v kádi. Té se nesmí dotknout ani koš ani savec, pokud koš není našroubován na savci. Dále bude do pravidel doplněna povinnost účasti hlavního rozhodčího na každé soutěži a zákaz všem kdo nesoutěží radit soutěžícím např. u terčů.      Posledním bodem programu zasedání byla diskuze. Bylo kromě jiného vzneseno několik připomínek a doplňků:

  1. Každé SDH nahlásí svou emailovou adresu
  2. Budou se přísněji kontrolovat nepovolené úpravy a konstrukce na strojích, např výztuhy pro podporu savců
  3. Při větrném počasí je třeba zajistit krytí terčů, aby měli všichni stejné podmínky
  4. Každý pořadatel může dle svého uvážení zařadit do své soutěže běh na 100 m překážek. Toto uvede v pozvánce.
  5. Mělo by se dbát na správně postavené půlspojky
  6. Zlepšit na webových stránkách počty článků a příspěvků
  7. Všichni pořadatelé zaplatí členský poplatek 2000,– Kč do zahájení první soutěže.

Více v zápise z jednání

Vystavil: Miroslav Srbek, SDH Chrášťany ve středu 21. listopadu 2007 ve 13.13:41, přečteno: 2367×

Komentáře k článku

V diskuzi není zatím žádné téma.

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2023