Tisk

Zápis ze schůze KL

V sobotu 9. 2. od 13:00 proběhla plánovaná schůze Rady ligy a zástupců sborů pořádajících závody. Přítomni byli pouze zástupci družstev: SDH Štrbice, SDH Srbice, SDH Jimlín, SDH Duchcov a Sportovní tým Křešice.

Cílem setkání všech zástupců bylo vyřešit otázku zlepšení kvality ligy, její prezentace, přilákání nových družstev, a v neposlední řadě také hodnocení celé soutěže.

Na schůzi byl přijat:

  1. Návrh na založení právnické osoby: Krušnohorská liga o. s.
  2. Návrh na složení tzv. přípravného výboru, který občanské sdružení založí
  3. Návrh na toho člena přípravného výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem výboru
  4. Návrh na podobu Stanov občanského sdružení Krušnohorská liga o. s.
  5. Návrh hodnocení KL formou losování na jednotlivých závodech

K jednotlivým bodům:

Ad 1) KL ponese nově název Krušnohorská liga o. s. Založení proběhne na základě sestavení a odsouhlasení stanov sdružení. Tyto stanovy musí schválit všichni členové sdružení. Vznik občanského sdružení pak podléhá schválení Ministerstva vnitra ČR, které registraci akceptuje.

Ad 2) Přípravný výbor má 3 členy, a to: Marie Wahlová (SDH Duchcov), Jan Staněk (SDH Jimlín) a Václav Vlček (SDH Štrbice).

Ad 3) Zmocněný člen přípravného výboru: Marie Wahlová (SDH Duchcov)

Ad 4) Stanovy občanského sdružení budou po sestavení vyvěšeny na webových stránkách KL, aby se k nim mohli všichni členové vyjádřit. Po odsouhlasení všemi členy podá přípravný výbor návrh na registraci sdružení na Ministerstvo vnitra.

Ad 5) Na každém závodu KL bude při předávání cen losováno jedno družstvo, které bude mít šanci na konci ligy získat obnos ve výši 5000 Kč. Pokud se družstvo bude zúčastňovat každého závodu, může být vylosováno i vícekrát v průběhu sezóny. Podmínkou je účast na 9 z 10 závodů. Losování proběhne tedy celkem 10×. Pokud některý z vylosovaných týmů tuto podmínku nesplní, bude se na slavnostním vyhlášení losovat jiné družstvo, které start na min. 9 závodech splnilo.

Další návrhy:

  • Zachování hodnocení celkových vítězů KL (dle rozpočtu)
  • O. ročník KL pro děti – ve stanovách je mj. uveden jako cíl sdružení: podpora mládeže
  • Bodování pro družstva, která se účastní paralelních běhů (v dalším ročníku KL)

Zmíněné body budou diskutovány na další schůzi, která proběhne po registraci občanského sdružení, odhadem v dubnu. Bude to zároveň tzv. ustavující členská schůze, na které proběhne volba předsednictva a dalších výkonných orgánů sdružení. Proto je účast všech členů nutná.

Vystavil: Maruška Wahlová, SDH Modlany v pondělí 18. února 2013 v 9.13:05, přečteno: 1835×

Komentáře k článku

V diskuzi není zatím žádné téma.

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024